Nieuws

GSM Monitoring systeem

Onze gevelonderhoudsinstallaties kunnen worden voorzien van een GSM monitoring systeem.
Dit systeem bestaat uit een GSM module, een PLC en een accu, die gekoppeld worden aan het besturingssysteem van de gevelonderhoudsinstallatie.

Dit systeem heeft de volgende drie functies:

  • Storingsanalyse op afstand
    Na een storingsmelding kan onze serviceafdeling via de 'stand-alone' GSM-verbinding met de installatie de status van vrijwel de gehele elektrische besturing uitlezen. Voordeel hiervan is dat sommige 'storingen' telefonisch kunnen worden opgelost. Een ander voordeel hiervan is, dat storingen efficiënter kunnen worden opgelost aangezien onze storingsmonteur voordat hij naar het dak gaat al de aard van de storing weet.

  • Geschiedenis storingen rapporteren
    Bij een elektrische storing zal automatisch een e mail worden verstuurd naar onze serviceafdeling waarmee de historie van de opgetreden storingen van de betreffende installatie wordt gerapporteerd.

  • Signalering gevelonderhoudsinstallatie wel/niet in bedrijf
    Zowel bij het opstarten als bij de beëindiging van het gebruik van de gevelonderhoudsinstallatie zal een e-mail worden verstuurd naar onze service afdeling. Eventueel kan deze e-mail ook naar bijvoorbeeld het gebouwbeheerder worden verstuurd. Op deze manier kan achteraf precies worden bepaald wanneer (datum en tijdstip) de desbetreffende gevelonderhoudsinstallatie in gebruik is geweest.