Service/Onderh.

Contract vormen

Voor het uitvoeren van onderhoud kunt u kiezen uit een aantal contractvormen voor het leveren van gedegen onderhoud aan gevelliftinstallaties van Manntech en van andere fabrikanten.
Onze onderhoudspakketten bieden een brede keuze aan mogelijkheden, op basis van contract duur, opname keuringskosten, correctief onderhoud etc. Daarnaast is voor u een uniek onderhoudsplan samen te stellen, dat speciaal is afgestemd op uw locatie en/of installaties.Basis onderhoudscontract

In dit contract is opgenomen:
Preventief onderhoud bestaande uit een aantal onderhoudsbeurten afgestemd op het onderhoudsconcept, wat voor de installatie van toepassing is, factoren als type installatie, locatie en leeftijd spelen hierbij een rol.
Het verlenen van assistentie bij de jaarlijkse keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie is in veel gevallen onderdeel van het contract. De keuze voor de keuringsinstantie is door opdrachtgever te maken, waardoor de onafhankelijkheid en objectiviteit wordt gewaarborgd. Rapportages verlopen rechtstreeks tussen keuringsinstantie en opdrachtgever. Indien gewenst wordt de planning en facturatie door Manntech georganiseerd.
Storingen en reparaties worden apart gefactureerd op basis van vooraf vastgelegde tarieven.

Deze duidelijke en inzichtelijke contractvorm is geschikt voor opdrachtgevers die de nadruk leggen op een betrouwbare serviceverlening, en basisonderhoud.Uitgebreid onderhoudscontract

Kenmerken van dit contract:
Naast het preventief onderhoud en keuringsassistentie wordt in deze contractvorm ook het correctief onderhoud opgenomen. Storingen en reparaties inclusief de benodigde materialen en voorrijkosten vallen onder het contract.
Deze vorm wordt vaak toegepast in combinatie met een verlengde garantie periode tot 3 of 5 jaar.
Separaat worden groot onderhoud of revisie projecten op basis van aparte offertes behandeld.
Gebruikersfouten en moedwillige vernielingen worden wel apart verrekend.

Deze contractvorm voorziet opdrachtgever van continuïteit en stabiliteit in het beheer van de gevelinstallatie(s). Gedurende de contractperiode beschikt opdrachtgever over een onderhoudsplan met voorspelbaar budget en het risico op onverwachte kosten is zeer beperkt. Geen tussentijdse opdrachten nodig voor storingen en facturatie van contractkosten  kan worden gerealiseerd met één jaarfactuur.All-in onderhoudscontract

Kenmerken van dit contract:
Naast alle facetten die in een Uitgebreid Contract zijn opgenomen, worden ook de kosten voor periodiek Groot Onderhoud en de benodigde revisie projecten meegenomen in het contract.
Deze vorm wordt vaak toegepast in combinatie met een verlengde garantie periode tot 10 of 15 jaar.
Vooraf wordt vastgelegd in welke conditie de installatie wordt opgeleverd aan het einde van de contractperiode. Hiervoor kan de NEN 2767 methodiek worden toegepast.
Gebruikersfouten en moedwillige vernielingen worden wel apart verrekend.

Deze contractvorm biedt opdrachtgever voor een lange periode de zekerheid van het betrouwbaar functioneren van de installatie en totale duidelijkheid en inzicht in de te verwachten kosten, zodat het eenvoudig is de meerjarenbegroting en -planning op te stellen en bij te houden.Total Cost of Ownership

In het kader van duurzaamheid wordt steeds vaker de keuze voor een nieuwe installatie en/of service contract gebaseerd op de total cost of ownership.
Met deze methodiek (ook wel ‘life cycle costing’ genoemd) worden alle financiële kosten van het product of dienst in kaart gebracht, bestaande uit investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en sloop kosten.
De uiteindelijke levensduur van de installatie is daarbij een bepalende parameter.

In haar 60-jarig bestaan heeft Manntech een groot aantal gevelinstallaties geplaatst en is ervaring opgedaan met het onderhoud aan en het instandhouden van deze installaties.
Momenteel zijn nog een groot aantal installaties met een leeftijd boven de 30 jaar en zelfs een aantal boven de 40 jaar operationeel.

Op verzoek van de opdrachtgever kan met deze ervaring dus een goede TOC worden opgesteld voor de specifieke projecten waar dit van toepassing is.