Referenties

Erasmusbrug Rotterdam

Impressie: Manntech

De top van de pyloon kan door middel van vijzels ca. 1½ m worden gelicht.
Aan de binnenzijde van de pyloon bevindt zich een dubbelbaans railtraject waarlangs een speciale wagen verrijdbaar is.
Aan deze wagen wordt de gondel bevestigd, waarmee de pyloon rondom bereikt kan worden voor controle en onderhoudswerkzaamheden.