Service/Onderh.

Gebruikers Instructie

Het veilig gebruik van een gevelinstallatie wordt in belangrijke mate bepaald door de werkwijze van de gebruiker. Omdat gevelinstallaties zijn ontworpen op basis van de gebouwcontouren, heeft elke installatie specifieke eigenschappen en veiligheids- voorzieningen. Deze dienen bij de gebruiker bekend te zijn, voordat hij in de gondel stapt.

Volgens de wetgeving is het de verantwoording van de beheerder alleen bevoegde, geïnstrueerde gebruikers met de installatie te laten werken.
Desgewenst verzorgt Manntech hiervoor op de locatie specifieke gebruikers instructies, waarmee b.v. onverantwoord gebruik en/of storingen door gebruikersfouten kunnen worden vermeden. Deze instructie wordt in principe alleen gegeven voor installaties waarvoor Manntech een onderhoudscontract heeft afgesloten.
Onderstaande werkwijze is ontwikkeld.

Werkwijze Gebruikers Instructie:

Doel
Het zodanig geven van instructie aan gebruikers van gevelinstallaties, dat de installatie op een veilige en deskundige manier wordt gebruikt, en het risico op gevaarlijke situaties door verkeerd gebruik wordt geminimaliseerd.
Vastleggen aan wie en wanneer een gebruikersinstructie is gegeven.

Procedure
De gebruikersinstructie wordt gegeven aan de hand van de Handleiding welke in het Register is opgenomen in de volgende stappen:

 • De inhoud van het Register bespreken, met verwijzing naar handleiding, logboek voor aantekenen gebruik, storingen en keuringen
 • De algemene veiligheidsinstructies doornemen, zoals opgenomen in het register en middels tekstplaten op de installatie vermeld
  • Zie link naar Algemene veiligheidsinstructies
 • De gebruikershandleiding voor de specifieke installatie doornemen
 • Praktijk instructie geven op de installatie ten minste bestaande uit:
  • installatie uit parkeer positie halen
  • elektrisch aansluiten op de gebouw voeding
  • bedieningsschakelaars en bijbehorende bewegingen demonstreren
  • noodstoppen en overige veiligheidsschakelingen demonstreren
  • installatie voor de gevel brengen
  • specifieke moeilijke geveldelen demonstreren
  • specifieke railbaan situaties demonstreren (wissel, heftafel etc.)
  • installatie in parkeerpositie zetten
  • stormvergrendelingen aanbrengen
 • Onder toezicht van de instructeur dient de gebruiker de genoemde handelingen uit te voeren, om daarmee aan te tonen, dat de gebruiker over voldoende kennis voor het deskundig gebruik van de installatie beschikt
 • Na de instructie wordt op het instructieformulier vastgelegd, aan wie de instructie is gegeven, en dat handleiding en instructie zijn begrepenVia onderstaande link kunt u een aanvraag indienen voor het geven van een Gebruikers Instructie.

Aanvraag Gebruikers Instructie