Referenties

Innovatoren Venlo

Impressie: Manntech

Op het dak is door ons een dubbelbaans railtraject gemonteerd waarlangs een compacte kraaninstallatie verrijdbaar is.
Aan deze installatie kan zowel een standaard gondel als ook een speciale gondel t.b.v. de vier inspringende geveldelen worden bevestigd.

De 18 m lange arm kan na gebruik hydraulisch worden afgetopt, zodat geen enkel onderdeel van deze installatie na gebruik boven de borstwering uitsteekt.