Bedrijfsprofiel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Evenals het begrip duurzaamheid is het Maatschappelijk verantwoord Ondernemen opgenomen in de beleidsverklaring van de directie in het ISO-kwaliteitshandboek

 

Manntech voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn van zijn werknemers die altijd bezig zijn met werkzaamheden te verrichten op grote hoogtes of zich inzetten voor het ontwerpen en produceren van hulpmiddelen die het mogelijk maken om veilig op hoogte te werken.

 

Niet alleen werknemers, maar ook beheerders en gebruikers krijgen alle aandacht van Manntech die noodzakelijk is om de installaties veilig te gebruiken en in stand te houden. Uiteindelijk gaat het in alle gevallen om mensenlevens die uiteraard nooit in gevaar mogen komen.

 

Manntech is groot voorstander van het jaarlijks keuren van alle gevelonderhoudsinstallaties door een onafhankelijke keuringsinstantie. Waarbij niet alleen de installatie wordt beoordeeld op veilig gebruik maar ook de toegang tot de installatie moet voldoen aan alle wettelijke eisen.

 

Manntech draagt zijn kennis bij in het platform Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG) en heeft, namens de branchevereniging, zitting in de commissie die de nieuwe norm EN-1808 vorm gegeven heeft.

 

Manntech is lid van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Hierdoor is gewaarborgd dat directie en de medewerkers verplicht zijn te handelen naar de regels die zijn opgenomen in de bedrijfscode. Dit betekent dat zij zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord zullen gedragen.

 

Regelmatig en onopvallend draagt Manntech zijn steentje bij aan goede doelen. Het lokale en regionale verenigingsleven wordt door Manntech een warm hart toegedragen met financiële ondersteuning van initiatieven.