Service/Onderh.

 

Oplossingen op maat

Gebouwen zijn niet alleen om in te werken of te leven. Ze zijn ook de weerspiegeling van hun tijd en tonen de technische mogelijkheden van hun ontwerpers en bouwers.
Gebouwen hebben uitstraling.

Wil het gebouw zijn oorspronkelijke uitstraling langdurig blijven behouden, dan zullen de gevels bereikbaar moeten zijn voor onderhoud en reiniging van het glas en andere gevelelementen.
Gelukkig kiezen steeds meer opdrachtgevers voor een of meerdere gevelinstallaties van Manntech om deze doelstelling mogelijk te maken.

Na oplevering is het noodzakelijk deze installaties zodanig in stand te houden, dat de functionaliteit en levensduur volledig benut kan worden. Manntech biedt daarvoor een op maat gesneden aanpak voor onderhoud en service.

Onderhoud aan gevelinstallaties is een specialisme

Manntech is al 60 jaar wereldwijd en toonaangevend actief op het gebied van ontwerp, productie, levering en onderhoud van gevelinstallaties.
Waar bij de aanschaf met name geselecteerd wordt op prijs op basis van de technische specificatie, is een gebouwbeheerder tijdens de gebruiksduur gebaat bij lage en inzichtelijke exploitatiekosten en een installatie die alle gevels bereikt, gebruiksvriendelijk is en veilig en betrouwbaar functioneert.

Om aan de technische eisen en klantwensen te voldoen zijn alle monteurs specifiek opgeleid op het gebied van gevelinstallaties. Uitgangspunten zijn minimaal basis VCA, een aanstelling volgens NEN 3140 en dat aangevuld met een jarenlange training on-the-job in de eigen service organisatie volgens een vastgelegd opleidingsplan.

Onderhoudsconcept

Het grootste deel van de Manntech service bestaat uit preventief onderhoud. Dit verlengt de levensduur van de installatie, het risico op storingen wordt tot een minimum beperkt en het veilig gebruik wordt geoptimaliseerd.
Door Manntech is hiervoor een onderhoudsconcept ontwikkeld op basis van een gedetailleerde risico analyse (RCM methodiek). Daarbij zijn alle benodigde onderhoudstaken in kaart gebracht, met als doel veilige en betrouwbare installaties te garanderen, met een optimale levensduur en storingspreventie.

Deze onderhoudstaken worden, afhankelijk van type installatie en locatie, per jaar over meerdere beurten verdeeld om de volgende redenen:

  • Bij meerdere inspecties per jaar wordt dus vaker de veiligheidssituatie gecontroleerd (afstelling, eindschakelaars, beschadigingen etc.). In de praktijk blijken storingen en beschadigingen regelmatig door gebruikers te worden veroorzaakt, al dan niet omdat de gebruiker onvoldoende instructies heeft gekregen.
  • Bij meerdere bezoeken zijn de werkzaamheden af te stemmen op de seizoensinvloeden en weersomstandigheden (smering, conservering, afstelling etc.) en is door tijdig ingrijpen een lange levensduur van de installatie beter te garanderen.
  • Het aantal storingen is bij meerdere controles lager dan bij één bezoek per jaar.


Het onderhoudsconcept wordt regelmatig bijgesteld aan de hand van o.a. storingsanalyse.