Service/Onderh.

Storingen Tips

Storing: Wat kunt u er zelf aan doen (tips voor beheerders)

Bij elke installatie is een Gebruikshandleiding beschikbaar.
Belangrijk is, dat de gebruiker deze Handleiding kent, beschikbaar heeft en toepast.

Onderdeel daarvan is, dat de algemene veiligheidsinstructies worden opgevolgd.
 – zie Algemene Veiligheidsinstructies Gevelonderhoudsinstallaties

In de Gebruikshandleiding is een korte weergave opgenomen van de meest voorkomende storingen. Hierin zijn een aantal acties aangegeven, die een gebruiker kan en mag doen in geval van storing. Advies is, dat de gebouwbeheerder / installatie verantwoordelijke kennis neemt van deze informatie.

Volgens de geldende wet- en regelgeving, mag de installatie alleen bediend worden door bevoegd, geïnstrueerd en lichamelijk gezond personeel. De beheerder dient hierop toe te zien. Het aantal storingen is hiervan ook sterk afhankelijk.
Voor het regelen van een gebruikers instructie zie Gebruikers Instructie.

De meest voorkomende storing bij dit soort installaties is de voedingskabel. Deze ontstaat vaak tijdens het gebruik, b.v. kabel over de rails gelegd of doordat de kabel tijdens het rijden ergens achter blijft haken. Extra aandacht hiervoor kan storingen voorkomen.