Service/Onderh.

Werkwijze Storings dienst

1.   Tijdens normale werktijd
De storingen worden gemeld tijdens kantooruren op een van de volgende wijzen:

 • het vaste Manntech nummer
 • +31 (0)168 38 95 00
 • het aparte storingsnummer
 • +31 (0)168 38 95 35
 • via een fax
 • +31 (0)168 38 95 01
 • via een email
 • storingen@manntech.org


  De storingsmelding dient wel gedaan te worden door de contractpartij waarmee het onderhoudscontract is afgesloten. Indien een gebruiker een storing meldt, dient dit bevestigd te worden door een opdrachtbon van de contractant.

  De inzet van monteurs en de geldende tarieven zijn afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  Spoedeisende storingen:
  (b.v. indien er nog mensen vast zitten in de gondel)
  We streven ernaar tijdens werkdagen binnen 1 uur aanwezig te zijn bij spoedeisende storingen, met een maximum van 2 uur.
  Verrekening: voorrijkosten spoed tarief + gemaakte uren en materiaal kosten

  Minder spoedeisende storingen:
  (b.v. indien er nog een gondel voor de gevel hangt maar de mensen eruit zijn).
  Nog dezelfde dag zal onze monteur aanwezig zijn om de installatie binnen te halen en zo mogelijk direct de storing te verhelpen.
  Verrekening: voorrijkosten normaal tarief + gemaakte uren en materiaal kosten

  Planbare storingen:
  (b.v. indien de installatie niet optimaal werkt maar wel geparkeerd kan worden)
  Onze monteur zal in overleg zo nodig uiterlijk de volgende werkdag aanwezig zijn om de storing te verwerken.
  In principe zal tijdens de storingsmelding telefonisch in overleg worden bepaald wanneer de monteur langs komt.
  Verrekening: voorrijkosten normaal tarief + gemaakte uren en materiaal kosten


  2.   Aansluitend normale werktijd op werkdagen of in het weekeinde
  De storingen worden gemeld op het aparte Manntech storingsnummer +31 (0)168 38 95 35.

  Spoedeisende storingen:
  Alleen Spoedeisende storingen worden in behandeling genomen, wanneer mensen vast zitten in de gondel of de installatie in een gevaarlijke positie staat.
  Uitgangspunt is, dat de monteur toegang heeft tot de installatie (contactpersoon in het gebouw aanwezig) en de werkzaamheden nog bij daglicht kunnen worden uitgevoerd.
  De werkzaamheden zijn beperkt tot:

  • In geval van opsluiting (voor de gevel) de gebruiker uit de gondel bevrijden.
  • Als een gondel voor de gevel hangt, deze binnen te halen
  • Installatie repareren indien het een eenvoudige ingreep is, zonder dat daar aanvullende onderdelen of ondersteuning voor nodig is. Eventuele vervolg acties worden de volgende werkdag uitgevoerd.

  Verrekening: voorrijkosten spoed tarief + gemaakte uren tegen geldend overuur tarief en materiaal kosten

  Planbare / minder spoedeisende storingen:
  Planbare / minder spoedeisende storingen worden de volgende werkdag in behandeling genomen.


  3.   Afwijkende werktijden / specifieke projecten
  Indien op een project of gebouw langere tijd buiten de normale werktijden gewerkt gaat worden, op feestdagen, in de avond of nachtelijke uren etc. is het wenselijk vooraf Manntech hierover op de hoogte te stellen, zodat hiervoor specifieke afspraken gemaakt kunnen worden.

   
      Terug