Bedrijfsprofiel

Veiligheid

Manntech hanteert een hoge standaard ten aanzien van Veiligheid, zowel betreffende veiligheidsaspecten in het ontwerp als tijdens de uitvoering van nieuwbouw of service werkzaamheden.

Ontwerptechnische aspecten:

Het veilig kunnen bereiken van de gevel met behulp van een betrouwbare en veilige installatie is het uitgangspunt van het ontwerp.
Volgens de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2008 worden de kwalitatieve eisen gehanteerd. Daarnaast stellen specifieke normen op het gebied van besturing en constructie aanvullende veiligheidseisen, die een veilig gebruik moeten garanderen.

Uitvoeringstechnische aspecten:

Voor een veilige organisatie en uitvoering van de werkzaamheden is Manntech gecertificeerd volgens VCA** 2008/5.1 en wordt jaarlijks geauditeerd door DNV.
Daarnaast heeft elke medewerker de cursus Basisveiligheid VCA gevolgd, terwijl de leidinggevenden het certificaat  VCA VOL hebben behaald.
Deze basiskennis wordt regelmatig en periodiek aangevuld door specifieke trainingen, zoals 'Veilig werken op hoogte' en 'Inspecteren valbeveiligingsmiddelen'.

Gedeelde verantwoordelijkheid met beheerder:

Het veilig gebruik van de installatie wordt naast genoemde aspecten beïnvloed door de werkwijze van beheerder/eigenaar en de gebruikers.
Manntech adviseert de beheerders de gevelinstallaties jaarlijks te laten keuren door een onafhankelijke keuringsinstantie, daarbij geassisteerd door een servicemonteur.
Volgens de geldende normen is het de verantwoording van de beheerder alleen bevoegde, geïnstrueerde gebruikers met de installatie te laten werken.
Desgewenst verzorgt Manntech hiervoor op de locatie specifieke gebruikers instructies, waarmee b.v. onverantwoord gebruik en/of storingen door gebruikersfouten kunnen worden vermeden.
 
Link:     VCA** certificaat
            Flyer VSB
            Keuringsinstanties
            Aanvraag Gebruikers Instructie