voorwaarden

 

 

Voorwaarden

 

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's en bedrijfsnamen zijn in eigendom bij Manntech Gevelinstallaties B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

This website and all of its contents (designs, patents, trademarks, drawings, photographs, texts and pictures, etc.) are created and owned by Manntech Gevelinstallaties B.V.

 

All intellectual property rights, including copyrights, patent rights and trademark rights belong to Manntech Gevelinstallaties B.V. You may not communicate the work to the public and/or reproduce it, subject to the limitations laid down by law, unless prior written consent is obtained by Manntech Gevelinstallaties B.V.